ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.

EMC ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਈਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪਾਂਡਾਵਿਲ EMC ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ EMC ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਈਐਮਸੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

EMC Analysis