ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.

ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ

ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਚੰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਚੰਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੰਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅੰਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ

ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਕੁਆਲਟੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.