ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.

ਐਚਡੀਆਈ ਪੀਸੀਬੀ

 • 8 layer HDI PCB for security industry

  ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 8 ਲੇਅਰ ਐਚਡੀਆਈ ਪੀਸੀਬੀ

  ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ 8 ਲੇਅਰ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ. ਐਚਡੀਆਈ ਬੋਰਡ, ਪੀਸੀਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਹੁਣ ਪਾਂਡਾਵਿਲ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ .006 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਸ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਵੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਟਰੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

  ਇੱਥੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਹਨ, ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਤਹ ਤੱਕ ਵਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦਫਨਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਚਡੀਆਈ ਪਰਤ ਵਿਅਸ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਿਵ ਘਟਾਓਣਾ, ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਲੈਸ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਰਮਾਣ. ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ.

 • 10 layer HIGH DENSITY INTERCONNECT PCB

  10 ਪਰਤ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਆਪਸੀ ਪੀਸੀਬੀ

  ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 10 ਲੇਅਰ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ. ਐਚਡੀਆਈ ਬੋਰਡ, ਪੀਸੀਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਹੁਣ ਪਾਂਡਾਵਿਲ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ .006 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਸ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਵੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਟਰੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

  ਇੱਥੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਹਨ, ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਤਹ ਤੱਕ ਵਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦਫਨਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਚਡੀਆਈ ਪਰਤ ਵਿਅਸ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਿਵ ਘਟਾਓਣਾ, ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਲੈਸ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਰਮਾਣ. ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ.

 • 12 layer HDI PCB for cloud computing

  ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿutingਟਿੰਗ ਲਈ 12 ਪਰਤ HDI PCB

  ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿutingਟਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਇਹ 12 ਲੇਅਰ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ. ਐਚਡੀਆਈ ਬੋਰਡ, ਪੀਸੀਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਹੁਣ ਪਾਂਡਾਵਿਲ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ .006 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਸ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਵੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਟਰੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

  ਇੱਥੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਹਨ, ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਤਹ ਤੱਕ ਵਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦਫਨਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਚਡੀਆਈ ਪਰਤ ਵਿਅਸ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਿਵ ਘਟਾਓਣਾ, ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਲੈਸ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਰਮਾਣ. ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ.

 • 22 layer HDI PCB for military & defense

  ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ 22 ਪਰਤ HDI PCB

  ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਇਕ 22 ਲੇਅਰ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ. ਐਚਡੀਆਈ ਬੋਰਡ, ਪੀਸੀਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਹੁਣ ਪਾਂਡਾਵਿਲ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ .006 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਸ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਵੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਟਰੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

  ਇੱਥੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਹਨ, ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਤਹ ਤੱਕ ਵਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦਫਨਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਚਡੀਆਈ ਪਰਤ ਵਿਅਸ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਿਵ ਘਟਾਓਣਾ, ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਲੈਸ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਰਮਾਣ. ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ.

 • HDI Circuit board for embedded system

  ਏਮਬੇਡਡ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਐਚਡੀਆਈ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ

  ਏਮਬੇਡਡ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਹ 10 ਲੇਅਰ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ. ਐਚਡੀਆਈ ਬੋਰਡ, ਪੀਸੀਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਹੁਣ ਪਾਂਡਾਵਿਲ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ .006 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਸ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਵੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਟਰੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

  ਇੱਥੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਹਨ, ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਤਹ ਤੱਕ ਵਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦਫਨਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਚਡੀਆਈ ਪਰਤ ਵਿਅਸ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਿਵ ਘਟਾਓਣਾ, ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਲੈਸ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਰਮਾਣ. ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ.

 • HDI PCB with edge plated for Semiconductor

  ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚਡੀਆਈ ਪੀਸੀਬੀ

  ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਟੈਸਟ ਲਈ 4 ਲੇਅਰ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ. ਐਚਡੀਆਈ ਬੋਰਡ, ਪੀਸੀਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਹੁਣ ਪਾਂਡਾਵਿਲ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ .006 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਸ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਵੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਟਰੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

  ਇੱਥੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਬੋਰਡ ਹਨ, ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਤਹ ਤੱਕ ਵਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦਫਨਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਚਡੀਆਈ ਪਰਤ ਵਿਅਸ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਿਵ ਘਟਾਓਣਾ, ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਲੈਸ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਰਮਾਣ. ਪਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ.